18 Lenape Rd. Richboro, PA 18954  |    215-693-6294

Business Growth Leadership

TAB Israel

The Alternative Board (TAB) Israel

Arik Hertz Enterprises Israel LTD. is the owner of The Alternative Board (TAB) Israel.

You can learn more about TAB Israel by visiting www.tabisrael.com

TABמה מקנה חברות ב

 • בורד עמיתים למנהלים 
  • (Peer Advisory Board)

 • פגישה חודשית של 8-10 מנהלים בכירים מחברות שונות אשר לא מתחרות בסביבה בטוחה ומסווגת
 • אווירה חופשית ותומכת בה כל עמית מייעץ ועוזר לעמיתים האחרים לטפל במטרות קצרות וארוכות טווח
 • שיתוף של חכמת חיים, ניסיון, דעות ועצות בין עמיתים
 • דחיפה מתמדת להצלחה, לתיכנון ולמחוייבות עצמית לעמידה ביעדים
 • עמיתים מרגישים שזו הפגישה החשובה ביותר במשך החודש והפורום הטוב ביותר לדון בסוגיות העיקריות של החברה
 • אימון עסקי אישי 

(TAB Executive Business Coaching) 

 • כל פגישה מספקת הזדמנויות למצוא דרכים להשגת היעדים
 • מניעת הסחת דעת והתמקדות במטרות
 • בניית מחויבות עצמית לתיכנון ועמידה ביעדים
 • מאמן שניתן לסמוך על עזרתו בכל עת
 • בניית חזון אישי אשר תומך בחזון העסקי ויצירת איזון בריא בין העבודה לחיים
 • סיוע באבחון ופתרון סוגיות
 • הגדלת הרווחיות
 • שיפור איכות החיים
 • בניית תכניות ישומיות לשיפור התפוקה , המנהיגות, בניית צוותים מנצחים, מיתוג ומיצוב

Arik Hertz Enterprises, Inc.